I midten af 1800-tallet søgte mange kunstnere ud fra København for at skildre det særegne danske både i naturen og i befolkningen i overensstemmelse med de romantiske nationale strømninger. Kærligheden til fædrelandet var af stor betydning efter tabet af Norge, statsbankerotten, involveringen i de slesvigske krige og tabet af Sønderjylland i 1864. Kunstnerne boede dog ikke fast på øen, men kom i perioder, og bortset fra Exner var de specielt optaget af havet og søfolk.


En vigtig repræsentant for denne periode i Fanø Kunstmuseums kunstsamling er Johan Julius Exner (1825 - 1910), som med sine genremalerier skildrer den nøjsomme og sunde levevis hos befolkningen på Fanø. 


De maritime malere, inspireret af tysk romantik, var dog de første, der fik øjnene op for Fanø med dets skibe, og Fanø Kunstmuseum rummer kunstværker af Carl Frederik Sørensen (1818-1879), Carl Neumann (1833 - 1891), Viggo Fauerholdt (1832 - 1883). Disse europæisk inspirerede malere var dog mindre velsete i Danmark, fordi de var så internationalt orienterede.


Andre malere, som i højere grad levede op til de nationalromantiske ideer, var marinemaleren Christian Vigilius Blache (1838 -1920), tegneren Knud Frederik Gamborg (1828-1900) og den lokale kunstner Peder Kristian Kristensen Riber (1863 - 1937), som skildrer livet på Fanø i starten af 1900-tallet.

Johan Julius Exner

(1884 - 1954)

Født i København. Uddannet på Kunstakademiet bl.a. af C. Eckersberg. Exner kom til Fanø første gang i 1877 og i en lang årrække tilbragte han sommerperioden sammen med sin familie på Sønderho Kro, hvor han indrettede atelier. Han var en stor skildre af folkelivet bl.a. på Amager og Fanø.


GÅ TIL TOPPEN / GÅ TIL FORSIDEN

Carl Frederik Sørensen

(1818 - 1879)

Født i Skodborg. Uddannet på Kunsthåndværkerskolen i Berlin og senere på Kunstakademiet i København under Viggo Johansen og Rostrup Boyesen.

Skov har ejer flere huse i Nordby det første fra 1919. Og han var i en lang periode hyppigt på Fanø. Han var en typisk Vestjysk maler, der fortolkede landsakber og havneliv i Esbjerg og Nordby.


GÅ TIL TOPPEN / GÅ TIL FORSIDEN

Carl Neumann

1833-1891

Født i København. Uddannet på Kunstakademiet 1847-1852 og tilhører generationen af meget talentfulde marinemalere. Neumann rejse meget og på en af disse rejser er han kommet til Fanø. Det først kendte maleri fra Fanø er fra 1857 og det sidst daterede fra 1869.


GÅ TIL TOPPEN / GÅ TIL FORSIDEN

Viggo Fauerholdt 

(1832 - 1883)

Født i København. Uddannet på Kunstakademiet 1852 under bl.a. C Eckersberg. Hans malerier fra Fanø er malet i perioden 1853-1858. Hans motivverden fandt han i det maritime.


GÅ TIL TOPPEN / GÅ TIL FORSIDEN

Christian Vigilius Blache 

(1892 - 1968)

Født i Århus. Uddannet på Kunstakademiet under prof. C. F. Lorenzen og prof. C. F. Sørensen. Blache regnes for at høre til Skagensmalerne. Hans Fanø malerier er fra årerne 1875-85.


GÅ TIL TOPPEN / GÅ TIL FORSIDEN

Knud Frederik Gamborg

(1895 - 1963)

Født i Flensborg. Uddannet på kunstakademierne i München og Stuttgart sammen med vennerne Elsa Nøbbe og Annemarie Hansen. Besøgte vennerne på Fanø fra 1935 hyppigt. Hans motiver var arkitektur og interiører. Også hans storbror Martin Konopacki, der også var maler besøgte flere gange Fanø.


GÅ TIL TOPPEN / GÅ TIL FORSIDEN

Peder Kristian Kristiansen Riber 

(1889 - 1982)

Født i Flensborg. Uddannet på Münchens og Stuttgarts kunstakademier. Gode venner med Elsa Nøbbe og Gert Konopacki. Hendes venskab med Elsa Nøbbe førte hende til Fanø i 1930'erne og 1956 købte hun selv hus i Sønderho. Hun malede stilleben, landskaber og portrætter.


GÅ TIL TOPPEN / GÅ TIL FORSIDEN